Ang pangingibang bayan, lalawigan o pook ay isang malaking pagpapasiya na babago sa isang buhay. Ang paraan ng pagpili ng akma at bagong sambayanan na titirahan ay napakahalagang bagay para mapadali at maayos ang iyong paglipat.

Iniisip mo bang lilipat sa Canada? Ang Hilagang Kanlurang Ontario ay nasa sentro o kalagitnaan nito at kilalang-kilala dahil sa angking galing ng pangkabuhayan at ang napakagaling nitong angking likas na pagkaka-iba-iba. Kung ang Lungsod ng Thunder Bay ang mapipili mong bagong tirahan o kaya isa sa mga mas maliliit na bayan sa bahaging ito ng Ontario, ang mga kumonidad na ito, bayan at bayan-bayanan ng Hilagang Kanlurang Ontario ay nag-aalok ng kagigilalas na mga tanawin, napakahusay na edukasyon, pabahay at pamamahala ng pangkalusugan, mababang bilang ng krimen, masiglang kalinangan o kultura at panlabas na libangan sa lahat o alin man sa apat nitong klase-klaseng klima o panahon: tag-ginaw (winter), tag-sibol (spring), tag-araw (summer) o tag-hulog (fall) man.

Ang Dulugan o Portal ng Pandarayuhang Kagawaran ng Hilagang Kanlurang Ontario ay magbibigay sa iyo ng kapakipakinabang kaalaman. Ito man ay tungkol sa pamumuhay, paghahanapbuhay, edukasyon at pagnenegosyo sa bahaging ito ng Canada upang tiyak na matagumpay ang bago mong buhay sa Hilagang Kanlurang Ontario.

Alin o maski ano mang estilo ng buhay ang iyong hinahanap o nababagay sa iyo, matatagpuan mong tiyak ang mga ito dito sa mga lungsod at bayan ng Hilagang Kanlurang Ontario. Halina at tuklasin ang mga ito!

 

TALAAN NG MGA LUNGSOD AT BAYAN SA KANLURANG-HILAGANG ONTARIO

Mapa Ng Rehiyon

Regional map

TINGNAN ANG MAPA NG REHIYON

Resources For Employers

For Employers Section

Get Advice on Hiring Newcomers

Follow Us